Velkommen til centret

Historien kort fortalt

Gjern Kultur- og Idtrætscenter er en selvejende institution, der blev til på initiativ af lokale kræfter i 1993.Gjern Idrætsforening og Gjern Borgerforening tog i sommeren 1993 initiativ til at starte projektet med at få en hal i Gjern. En frostfuld vinter udsatte første spadestik, der blev sat i jorden den 22. april 1996. Centret blev indviet den 1. april 1997.

Bestyrelsen

Gjern Kultur- og Idrætscenter ledes af en bestyrelse, som repræsenterer centrets brugere.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og sammensættes således:

1 medlem udpeges af henholdsvis Gjern Idrætsforening, Gjern Borgerforening,
Gjern Skyttekreds, Lokalhistorisk Arkiv i Gjern.


2 medlemmer vælges af de brugere af centret, som ikke er repræsenteret af forannævnte.


1 medlem skulle udpeges af Gjern Børnegård, der ikke længere findes. I forbindelse med bestyrelsens arbejde med nye vedtægter, besluttes hvem pladsen skal repræsentere. Bestyresen er enig om, at pladen skal gå til en forældrevalgt fra Gjern Skole.


Bestyreren deltager normalt i bestyrelsesmøderne.

Udsmykning

Vi er heldige, at den lokale kunstner Ib Østergaard, har lavet en flot sammenhængende udsmykning af hallen. Ved hjælp af sponsorer er det lykkes, at få opført figuren 'High Five' på arealet foran hallen.

Vedtægter

Vedtægter fror Gjern Kultur- og Idrætscenter:

Bestyrer

Jan Æbelø Iversen

4117 5665

Bestyrelsen

Kuno Nørskov, formand

Udpeget af Borgerforeningen


Jacob Lind Hjorth, næstformand

Udpeget af forældrevalgte Gjern Skole


Rasmus Hansen, kasserer

Udpeget af Gjern Idrætsforening


Erling Lemming, sekretær

Udpeget af Lokalhistorisk Arkiv


Ebbe Christiansen, medlem

Udpeget af Skytterne


Claus Møller Nielsen, medlem

Valgt af Øvrige brugere


Just Jensen, medlem

Valgt af Øvrige brugere